כל חברה בורסאית מחוייבת לדווח לבורסה אחת לרבעון, הדיווח כולל מגוון נתונים כמו : הוצאות, הכנסות, רווח נקי ועוד. דוחות רווח והפסד הינם הזרז הפונדמנטלי מספר אחד לעלייה במניות.

פוסטים

scon

כיצד הייתי אחד הסוחרים הראשונים בעולם לזהות תנועה של 220%

כיצד הייתי אחד הסוחרים הראשונים בעולם לזהות תנועה של 220%